Start/Home English

More Dimensions                       

 

 

  asefase    

Aktuelt
Jeg tilbyder
Mine Perspektiver
Udtalelser..
Publikationer
Mine Venner
Indhold

 

 

 

 

 

Velkommen...

Velkommen til More Dimensions Services hjemmeside! Det overordnede perspektiv for alt, hvad du vil finde her er; at der er mange dimensioner i Livet og jeg ønsker at undersøge dem mere og sammenholde flere og flere af dem... - det har jeg naturligvis allerede været i gang med i mange spændende år!!!

Jeg glæder mig til at være i dialog med dig.. og jeg håber, at du vil lade mig vide, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet her eller mit arbejde i øvrigt!!! -- Jeg arbejder p.t. på at skabe en blog, så vi kan kommunikere endnu bedre..!!

 


Profil.. eller lidt om "hvem jeg er"..

 

Gitte Dollerup Fjordbo

 

Jeg...

·       .. er født i 1961  

·       .. har arbejdet med Menneskeligt Potentiale siden 1980 - både mit eget og mine med-menneskers..

·       .. er Cand.mag. i Audiologopædi og Alexander teknik

·       .. er Lærer i FM Alexanders teknik siden 1992 (www.dflat.dk)

·       .. har udviklet min egen arbejds-metode : Essential Presence in TouchTM - på basis af mit forskellige praktiske arbejde og min forskning siden 1991

·       .. har haft privat praksis siden 1992

·       .. har været Neurologisk Udviklingskonsulent siden 1992,

·       .. har arbejdet med Auditiv Diskriminations Træning, (”lyd-terapi”) ad modum Kjeld Johansen (ADT/HSAS/JST) siden 1992

·       .. har arbejdet professionelt med chok og traumer siden 1996 og er uddannet i Somatic Experiencing (SEP) – og jeg har medvirket som assistent på uddannelsen i Danmark og USA  (www.seforeningen.dk & www.traumahealing.com )

·       .. afholder workshops i Essential Presence in TouchTM . Jeg giver sessions både i Danmark og udlandet bl.a. Tyskland, Schweiz, Holland og USA.

·       .. har arbejdet som Philosophical Counsellor med basis i Spirituel Psykologi (www.thesouljourney.com/affiliate.php?id=8">Spiritual) siden 2003

·       .. har arbejdet med energi og healing siden 1990

·       .. har arbejdet med Ruth White og Gildas i flere perioder siden 1989. Arbejdet omfatter for eksempel:  chakra-systemet, drømme, spirituel alkymi,  forskellige niveauer af indre guidning, engle og meget mere - fra den Trans-personelle Psykologis verden.. (http://www.ruthwhite-gildas.co.uk). - Dette arbejde er en fortsat og glædesfyldt proces af samarbejde som til stadighed giver både mig og mit liv nye dimensioner..

 ·      .. har været medlem af the Spiritual Cinema Circle (amerikansk film-klub)fra den startede og har afholdt Spirituelle Film-caféer og superviseret diskussioner om forskellige spirituelle temaer

Jeg praktiserer dels hjemme i Asserbo og dels rundt om i Europa (Schweiz, Nederlandene, Tyskland), hvor jeg holder workshops og foredrag.

 

 

Kontakt mig direkte for mere information om; Sessioner, workshops, priser, aftaler, etc. : se kontakt-oplysninger nedenfor.

 

 


 

                        

                                                                                      

Det Kinesiske tegn for Krise…

består af 2 tegn:

Fare eller Mulighed..

Ser du dine muligheder…?

Kan du..? – Vil du..? - Tør du..?

 

Krise / Udfordring => fare og /eller mulighed..!?

Ganske som i det kinesiske tegn har vi alle potentiale for at vælge, om vi vil opleve en krise eller udfordring som en fare eller en mulighed. Det er forskellige dele af os, der bestemmer om det ene eller det andet får overtaget. Set ud fra hjernens synsvinkel, så vil den ældste del forholde sig til faren og den nyeste del til muligheden. Det betyder, at det er nemmere at se fare end mulighed ! - Måske har du selv erfaret dét ?!

     Årsagen er, at vi er nødt til at overleve for at kunne benytte muligheder.. – og dét hjælper hjernen os med!! – Problemer kan opstå, hvis hjernen af en eller anden grund er blevet låst lidt fast i de ældst udviklede dele; så kommer livet nemt til at handle om at overleve og det bliver svært eller helt umuligt at se mulighederne..  - MEN!!! – Der er `lys for enden af tunnelen..´!! - Det forunderlige er nemlig; vi kan selv have indflydelse på disse dele, hvis vi arbejder med vores opmærksomhed, bevidsthed og krop!!  

Enhver udfordring kan være vejen til nye muligheder…

Dine udfordringer kan være af fysisk, følelsesmæssig, mental og /eller spirituel art og – selvom det ikke altid føles sådan! – så er de alle udtryk for `noget godt, der forsøger på at blive endnu bedre..´ - Vores udfordringer – eller `problemer´ som vi sommetider kalder dem – har alle at gøre med hvem vi er og kan hjælpe os til at blive endnu mere os selv. De er en slags `guddommelige budbringere´ med vigtige budskaber til os. De kan fungere som vejvisere, når vi arbejder med at blive mere bevidste om, hvad vi gør med os selv og hvordan vi lever sammen med andre mennesker.

     Når vi møder udfordringer, har vi to muligheder og kun to. Vi kan acceptere og åbne os overfor budskabet, eller vi kan modsætte os muligheden for at vokse som menneske. Hvilken vej vi vælger bestemmer udfordringens størrelse og graden af konflikt vi oplever.

 

 Vi kan alle få brug for hjælp…

Og det er ingen ”fallit-erklæring” at erkende det! – Tværtimod! – Sårbarhed kræver styrke; Kærlighed kræver mod og åbenhed; Sundhed kræver villighed til at lytte til alle de signaler vi selv udsender (følelser, ord og handlinger).. At genvinde kontrollen over os selv kræver ofte, at vi er villige og modige nok til at turde slippe den over andre..  

Det kinesiske tegn for ”at Lytte…” består af: ører, øjne, udelt opmærksomhed og hjerte.

 

”Terapi” i ordets oprindelige betydning…

Terapi betyder oprindeligt; ”at lytte”. – Sokrates sagde, at ”en terapeut er en Sakristin”.. – det vil sige en der ”holder nøglerne til himlen”..!! – Jeg indtager ydmygt rollen som ”Sakristin”, når jeg arbejder sammen med mine klienter.. og sammen lytter vi til udfordringen. Når vi er sammen om udfordringen, skabes rum til forandring / transformation.  

Integral Krops-psyko-terapi & Counselling

Jeg bruger alt, hvad jeg har til at ”lytte” med.. ører, øjne, hænder, hjerte, hele mig .. – og jeg gør det på baggrund af mange års arbejde med og studier af dét at være menneske.. – Det er en meget nænsom og meget lidt invaderende måde at arbejde på. Det handler for mig om at skabe et rum, hvor min klient kan finde gemte, glemte og /eller ukendte dele af sig selv og her få støtte til at integrere disse i et tryghedsrum af accept og kærlighed.


Kontakt mig..

Gitte's Counselling Consult og / eller More Dimensions Publishings

Telefon
+45 3698 0686 /  +45 24 657 123

Adresse

Frederiksværkvej 212, 3300 Frederiksværk   
                                                               
E-mail
Generelle oplysninger: gitte@more-dimensions.dk
 
                                                                
 
 

asefase

 

 

 

Send en e-mail til gitte@more-dimensions.dk med spørgsmål til eller kommentarer om denne hjemmeside .  - Last update: 13/01/16